L’onze de setembre. Mònica Ribell

septiembre 11, 2020

L’Onze de Setembre d’enguany coincideix amb el reconeixement de Catalunya al poeta Josep Carner, en el 50è aniversari de la seva mort, el 4 de juny del 1970, durant el seu exili forçat a Brussel·les.

El seu poema 1714 em cau a les mans durant aquests primers dies nus de setembre, a tocar d’una Diada incerta:

“ Cau la ciutat, el fratricidi petja / un vell destí mentre que el nou ja ve. / La boira fuig pel foradat carrer / com una glassa dolorosa i lletja. / Sinistre sona, travessant les places, / el martelleig d’unes feixugues passes. / El vent s’en du les cen-dres de les lleis. / Homes callats, coberts de sang i sutge, / alcen l’esguard impenitent, que jutja: / poble vençut que sobreviu als Reis.”

Les paraules conviden al combat i a la perseverança. Em fan pensar que, tot i la derrota, cal aixecar-se i continuar, sobreviure i àdhuc no oblidar. Escrites el 1914, poden traspassar tot aquest segle i ser avui molt vigents.

Parlen de Catalunya, de la dominació borbònica, enraonen del dret dels pobles a dibuixar el seu futur. Des de l’any 1976 que podem tornar a commemorar la Diada de l’Onze de Setembre és repetitiu el dilema sobre si aquesta celebració ha de ser festiva o bé ha de prioritzar la vessant reivindicativa. Diverses són les maneres d’enfocar-ho, i la majoria coincideixen que potser cal que siguin totes dues alhora: celebrar el que hem recuperat i, alhora, reclamar tot el que encara ens falta per aconseguir. Totes les vessants són respectables: des de qui vol Catalunya com una regió més d’Espanya fins a qui la vol plenament independent.

Hi ha una cosa, però, a banda de sigui quin sigui l’ideari polític de cadascú, a la qual cap demòcrata pot renunciar. I aquesta és la llibertat. Perquè sense llibertat no hi ha democràcia. Sense llibertat, no hi ha justícia. Sense llibertat, la condició humana es deteriora, s’empetiteix i es degrada. El progrés tecnològic, sanitari i econòmic del darrer segle –o el progrés en les llibertats individuals– no són suficients per construir una democràcia plena. És necessari comptar amb la llibertat col·lectiva per dibuixar el futur dels pobles i acceptar-ne el resultat del camí acordat. I és aquest sentit el que crec que l’Onze de Setembre reivindica any rere any amb esperança i permanència, a banda de remembrar la darrera defensa de Barcelona. Enguany, però, cal donar a la Diada una mirada diferent. Els pobles, talment com pot passar amb les persones mancades de llibertat, poden defallir, per cansament i desencís. Els pobles poden claudicar. Aquest és ara el nostre perill més proper i el nostre gran repte: no defallir, no caure en el desànim, no pensar que no hi ha res a fer i consolar-nos a acceptar l’actualitat. Cal recordar i reivindicar des dels balcons, des de les pàgines dels diaris, des dels nostres domicilis, des del cor i des del nostre pensament, el repte decidit entre tots en aquell referèndum del Primer d’Octubre. I construir-hi fonaments sòlids, arrels immutables, enfront el desànim i les generacions futures. No ens hem de resignar a viure en una democràcia incompleta o en una llibertat empresonada. No hem de caure en ordinàries baralles polítiques de formacions desballestades per la tramuntana del procés. Ni avui ni demà ni mai. Seguir, sí, celebrant la Diada de l’Onze de Setembre –com a acte commemoratiu d’aquells fets de 1714–; sense deixar, però, de treballar per arribar a l’objectiu principal: el d’una llibertat col·lectiva plena. Avui és possible, si s’exerceix la voluntat expressada a les urnes en aquell Primer d’Octubre del 2017.En això rau la llibertat. La coherència. La transversalitat. El progrés col·lectiu i la Diada. Descobrint el capital de terra endins. Aquesta setmana visitem el Collsacabra. Descobrim uns paisatges únics, des dels cingles deTavertet, i uns pobles de postal amb personalitat pròpia.


Moció de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya per a la difusió efectiva de les activitats culturals organitzades a Granollers

octubre 1, 2019

Mònica Ribell, cap de llista del Grup per la Independència Primàmàries Granollers va presentar aquesta Moció al Ple Municipal que va ser votada a favor per tots els equips que el conformen excepte pel Grup del PSC, majoritari. Va quedar doncs en suspens.

La transcric per a coneixement de la població. Els temes son interessants per a ser treballats-decidits en comú.

Diu així:

Granollers és una ciutat rica en activitats culturals de tota mena, organitzades no sols per l’Ajuntament de Granollers i les entitats directament vinculades a la institució, si no també pel teixit associatiu i cultural de la nostra ciutat, que fa una tasca absolutament imprescindible per a la promoció de la cultura i el municipi.

Observem però que el consum d’activitats culturals a Granollers no és tant elevat com entenem que seria òptim, i en molts casos l’audiència que hi assisteix es limita a les persones ja vinculades al món de la cultura i al seu entorn més immediat, que mitjançant la seva xarxa de contactes o la informació proporcionada des del Rengle, reben i comuniquen informació de les activitats que hi ha previstes al municipi.

Aquesta manca de difusió d’informació per el públic en general, que també es produeix entre les associacions culturals quant a la seva programació, provoca també que en molts casos que es contra-programin entre elles, limitant la seva capacitat d’arribar al ciutadà corrent.

Alhora, també detectem que la tasca de comunicació que es realitza per part de l’Ajuntament és principalment a través del Rengle i de la seva pàgina web. Si bé és cert que l’ús de les noves tecnologies per part de les institucions permet una reducció de les despeses de funcionament d’aquestes i una major freqüència d’actualització en la incorporació de novetats, la excessiva dependència en els canals digitals provoca que es pateixin de manera accentuada les conseqüències de la bretxa digitals, especialment en els trams d’edat superiors. Darrerament, també s’ha detectat que si bé els trams de població més jove sí tenen accés immediat a la informació disponible per canals digitals, manquen campanyes de promoció i sensibilització per tal que s’interessin i participin en les activitats culturals.

És per això que des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya considerem que cal un major esforç per part de l’Ajuntament per tal de donar difusió de manera efectiva a les activitats culturals organitzades al municipi per el públic general i proposem l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Establir, mitjançant el Consell de Cultura de Granollers, una taula de coordinació entre les associacions i entitats culturals del municipi, per tal de promoure un major grau de coordinació en l’organització de les activitats, evitant la contra-programació no intencional d’aquestes. 

Segon.- Dissenyar i implementar una prova pilot per a instal·lar panells informatius digitals al carrer del municipi, on es pugui informar de l’agenda d’actes culturals previstos de forma setmanal. Proposem com a primera localització del panell, la cruïlla entre Carrer St. Roc i C/ Joan Prim fent-ho extensible a punts estratègics a tots els barris de la ciutat. Panells de gran tammany visibles al caminar on es faci referència als actes culturals previstos (exposicions, conferències, presentació de llibres, col.loquis), hora i lloc de realització. Proposem que aquests panells, incorporin de forma addicional en el seu encapçalament informació rellevant per la ciutadania com l’hora actual, temperatura atmosfèrica actualitzada i nivells de qualitat de l’aire en escala IQA o nivells d’ozò.

Tercer.- Incorporar aquesta actuació en el marc del pla de comunicació de que disposi l’Ajuntament de Granollers per a les activitats culturals organitzades al municipi, vincular-lo a l’App de l’Ajuntament i la seva pàgina web.

Quart.- Comunicar a totes les entitats i associacions censades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes per tal que, les que ho desitgin, comuniquin la seva agenda setmanal per a la seva difusió mitjançant el canal proposat per a la prova pilot.

Cinquè.– De la informació transmesa de l’encapçalament del panell, s’haurien de derivar campanya de difusió municipal de recomanacions per tota la ciutadania de què fer en els dies on la temperatura ambient és extrema o l’índex de qualitat de l’aire no és adequat.

Sisè.- Donar compte a la Comissió Informativa de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació del resultat de la prova pilot, que al seu torn valorarà la idoneïtat de procedir amb l’execució del projecte d’instal·lació de panells informatius digitals al municipi, i en cas afirmatiu, procedirà als tràmits corresponents a tal efecte.

A Granollers, 17 de setembre de 2019


A %d blogueros les gusta esto: